SELAMAT DATANG...

SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA...

Monday, 5 December 2011

Kata Kerja

Kata Kerja
1. Kata kerja terbahagi kepada dua jenis iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif.
2. Kata kerja aktif pula ada dua jenis :
a) kata kerja transitif, iaitu perbuatan yang memerlukan objek untuk melengkapkan maksudnya. contoh :
  • makan roti : makan ialah kata kerja transitif dan roti ialah objek.
  • menulis surat : menulis ialah kata kerja transitif dan surat ialah objek.
  • meletakkan buku : meletakkan ialah kata kerja transitif dan buku ialah objek.
b) kata kerja tak transitif, iaitu perbuatan yang tidak memerlukan objek untuk melengkapkan maksudnya.
contoh : duduk, terbang, berlari, tersenyum, menangig, menjerit

c) contoh kata kerja pasif pula adalah seperti : saya tanam, kami lukis, kamu buat, digantung, diletakkan, dijatuhi

No comments:

Post a Comment